Miracle of Holy Fire site mapBegining of the sectionPatriarchs of Jerusalem Orthodox Church

Ή

Names of Patriarchs

years

1

Jacob - brothe of Lord

62

2

Simeon - Kleopa's son

106-107

3

Ioustos I or Judas

untill 111

4

Zakheos

111-134 ?

5

Tobias

111 ? -134 ?

6

Beniamin I

111 ? -134 ?

7

John I

111 ? -134 ?

8

Matthew I

111 ? -134 ?

9

Benjamin II, called Fillip

111 ? -134 ?

10

Senekas

111 ? -134 ?

11

Ioustos II

111 ? -134 ?

12

Levis

111 ? -134 ?

13

Efrem I

111 ? -134 ?

14

Joseph I

111 ? -134 ?

15

Judas

111 ? -134

16

Markos

134

17

Cassianos

134 ? -185 ?

18

Pouplios

134 ? -185 ?

19

Maximos I

134 ? -185 ?

20

Ioulianos

134 ? -185 ?

21

Gaios I

134 ? -185 ?

22

Simmahos

134 ? -185 ?

23

Gaios II

134 ? -185 ?

24

Ioulianos

134 ? -185 ?

25

Capion

134 ? -185 ?

26

Maximos II

134 ? -185 ?

27

Antonios

134 ? -185 ?

28

Oualis

134 ? -185 ?

29

Dolihianos

134 ? -185

30

Narkissos

185-213

31

Dios

211

32

Germanion

211

33

Gordios

213-215

34

Alexander

213-251

35

Mazabanis

251-260

36

Imeneos

260-298

37

Zamvdas

298-300

38

Ermon

300-314

39

Makarios I

314-333

40

Maximos III

333-348

41

Cyrill I

350-386

42

John II

386-417

43

Praulios

417-422

44

Iouvenalios

422-458

45

Anastasios I

458-478

46

Martyrios

478-486

47

Salloustios

486-494

48

Elias I

494-516

49

John III

516-524

50

Peter

524-552

51

Makarios II

552

52

Eustohios

552-564

53

.....

564-575

54

John IV

575-594

55

Amos

594-601

56

Isaac

601-609

57

Zaharias

609-632

58

Modestos

632-634

59

Sofronios I

634-638

60

Anastasios II

-706

61

John V

706-735

62

Theodore

735-770

63

Elias II

770-797

64

George

797-807

65

Thomas I

807-820

66

Vasillios

820-838

67

John VI

838-842

68

Sergios I

842-844

69

Solomon

855-860

70

Theodosios

862-878

71

Elias III

878-907

72

Sergios II

908-911

73

Leontios I

912-929

74

Athanasios I

929-937

75

Christodoulos

937

76

Agathon

950-964

77

John VII

964-966

78

Christodoulos II

966-969

79

Thomas II

969-977

80

Joseph II

980-983

81

Orestis

84-1005

82

Theofilos I

1012-1020

83

Nikiforos I

84

Ioannikios

1020-1084

85

Sofronios II

86

Euthimios I

1084

87

Simon II

1084-1106

88

Savvas

89

John VIII

1106-1156

90

Nicolas

91

John IX

1156-1166

92

Nikiforos II

1166-1170

93

Leontios II

1170-1190

94

Dositheos I

1191

95

Markos II

-1191

96

Euthimios II

1191-1223

97

Athanasios II

1224-1236

98

Sofronios III

1236

99

Gregory I

1298

100

Thadaios

1298

101

Athanasios III

1313-1334

102

Gregory II

1332

103

Lazarus

1334-1368

104

Arsenios

1344

105

Dorotheos I

1376-1417

106

Theofilos II

1417-1424

107

Theofanis I

1424-1431

108

Ioakim

1431-1450

109

Theofanis II

1450-1452

110

Athanasios IV

1452-1460

111

Jacob II

1460

112

Abraham

1468

113

Gregory II

1468-1493

114

Markos III

1503

115

Dorotheos II

1506-1537

116

Germanos

1537-1579

117

Sofronios IV

1579-1608

118

Theofanis III

1608-1644

119

Paisios

1645-1660

120

Nektarios

1660-1669

121

Dositheos II

1669-1707

122

Hrisanthos

1707-1731

123

Meletios

1731-1737

124

Parthenios

1737-1766

125

Efarim II

1766-1771

126

Sofronios V

1771-1775

127

Abramios

1775-1787

128

Prokopios I

1787-1788

129

Anthimos

1788-1808

130

Polikarpos

1808-1827

131

Athanasios V

1827-1845

132

Cyrill II

1845-1872

133

Prokopios II

1872-1875

134

Ierotheos

1875-1882

135

Nikodimos I

1883-1890

136

Gerasimos I

1891-1896

137

Damianos I

1897-1931

138

cathedra were wisdowing

1931-1935

139

Timotheos I

1935-1957

140

Benedict I

1958-1980

141

Diodoros I

1981-19.10.2000

142

cathedra were wisdowing

2000-2001

143

Jeronym

13.08.2001-

Miracle of Holy Fire site mapBegining of the sectionPatriarchs of Jerusalem Orthodox Church